SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti       Jungmannova, s.r.o. pro účely komunikace s Vámi či s osobou, kterou zastupujete. Vaše osobní údaje nebudou využity pro účely marketingu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, přičemž zpracování osobních údajů bude ukončeno. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Jungmannova, s.r.o., se sídlem Aspira Business Centre, Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 251 31 371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145532 (dále jen jako „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování        Jungmannova, s.r.o., Aspira Business Centre, Bucharova 2928/14a, Praha 5, PSČ 158 00, adresa elektronické pošty: sprava@aspirabc.cz.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je komunikace s Vámi či s osobou, kterou zastupujete.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je dva (2) roky od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním pro tento účel, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující technické, a organizační činnosti související s provozem informačního systému budovy „Aspira Business Centre“ v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů).
  2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat na e-mailové adrese: sprava@aspirabc.cz.
  3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
Nahoru